رئیس‌جمهور سابق آمریکا دولت جو بایدن را به دلیل آنکه به «دستاوردهای» دولتش اشاره نکرده، «بی‌نزاکت» توصیف کرد.