رئیس جمهور سابق آمریکا در جریان یک سخنرانی همچنان که به تعریف از دستاورد‌های دولتش پرداخت بر ادعا‌های قبلی خود در خصوص محافظت از “تمامیت انتخابات” تاکید کرد.