رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به شبکه اجتماعی جدیدی پیوست.