بار دیگر دونالد ترامپ به صورت کنترل نشده مدعی شد در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا تقلب شده است.