ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را به دلیل چرت زدن در کنفرانس بین‌المللی تغییرات آب و هوایی در اسکاتلند، مسخره کرد.