رئیس جمهوری آمریکا با حضور در جمع هواداران خود در ایالت جورجیا خود را برنده انتخابات دانست و اظهار داشت و گفت که لیبرال دموکرات‌ها»، کاخ سفید را تصاحب نخواهند کرد.