اتنشار کتابی به نام (The Divider) فاش ساخت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا که سابقه دو استیضاح در کارنامه دارد و این روزها در انتظار یک تصمیم مهم و سرنوشت ساز قضایی است، درپی به شهادت رساندن «سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی»، بیمناک از انتقام ایران حال و روز آشفته ای دارد.