کمیته منتخب مجلس نمایندگان که در مورد حمله ۶ ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره آمریکا تحقیق می‌کند اعلام کرد، احضاریه‌ای را برای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا ارسال کرده است.