آمریکا با افزایش ۴ برابری قیمت بنزین تحویلی به اروپا پس از انفجار مشکوک خط لوله نورد استریم ۱ که اعتراض شدید این کشورها به‌ویژه فرانسه را به‌دنبال داشت در عمل اثبات کرد که اروپا را گروگان گرفته و قصد ندارد به آنها برای عبور از بحران کمک کند.