توفان مالیک،‏ مناطق شمالی انگلستان به ویژه اسکاتلند، ایرلند شمالی و شمال شرق انگلیس را تحت تاثیر قرار داده است.