آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ادامه تنش های واشنگتن – پکن بر سر تایوان گفت که کشورش مخالف تغییر وضعیت تایوان توسط هرکسی به صورت یکجانبه است.