فشار‌ها روی ایالات متحده در ساعات اخیر افزایش یافته است. از یک سو مشارکت کنندگان برجام پیشنهادات ایران را «بسیار حرفه‌ای و منطقی» توصیف، که توپ را در زمین آمریکا رها کرده است و از سوی دیگر رسانه‌های گروهی، خبرنگاران و ناظران بین‌المللی در انتظار پاسخ ایالات متحده در سایه فشار مقامات رژیم صهیونیستی هستند.