شماری از هواداران «شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر جنبش اسلامی نیجریه با برپایی تظاهراتی در پایتخت این کشور آزادی سریع وی را خواستار شدند.