منابع خبری یکشنبه شب گزارش دادند، صدها سودانی برای چهارمین روز پیاپی در اعتراض به دولت نظامی در این کشور به خیابان‌ها آمدند.