با افزایش خطر جاری شدن سیل پساب‌های سمی در فلوریدای آمریکا، فرماندار این ایالت دستور تخلیه صد‌ها نفر از ساکنین منطقه را صادر کرد.