دیده‌بان حقوق بشر سوریه و یک مسؤول کرد اعلام کردند که کانتون کردها در شمال و شرق سوریه حدود ۷۰۰ تن را که بیشترشان از اعضای خانواده‌های گروه تروریستی داعش بودند که در اردوگاهی در شمال شرق سوریه بازداشت شده بودند، به دولت عراق تحویل داد.