رسانه های صهیونیستی از اقدام وزارت دفاع آمریکا در ارسال چند فروند جنگنده اف-۳۵ دیگر به اسرائیل خبر دادند.