دولت کانادا به پیروی از آمریکا و کشور‌های اروپایی اعلام کرد تحریم‌هایی را علیه ۹ شهروند روسیه اعمال کرده است.