دولت آمریکا قصد دارد صدها نفر از اعضای مجلس دومای روسیه را به بهانه عملیات نظامی مسکو در اوکراین در فهرست تحریم‌ها قرار دهد.