شبکه الجزیره طی تحقیقی مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای، از تحرکات نظامی جدید امارات در جزیره «میون» یمن و پایگاه نظامی «سیدی برانی» مصر در نزدیکی مرز‌های لیبی خبر داد.