بخش قابل توجهی از مردم ژاپن مخالف برگزاری بازی‌های المپیک توکیو هستند.