دیپلمات‌ها و خبرنگاران رسانه‌ کشورهای مختلف در مقابل دادگاه مایکل کوریگ تبعه کانادایی که به جاسوسی از چین متهم شده، تجمع کردند و خواستار آزادی وی شدند.