یک کارشناس سازمان ملل متحد با تاکید بر لزوم توقف تبعیض علیه شهروندان فلسطینی ساکن اراضی اشغالی، از مقام‌های صهیونیست خواست هرچه زودتر به اعمال خشونت خاتمه دهند.