رئیس جمهور تاجیکستان در پیامی فرا رسیدن نوروز را به دکتر روحانی تبریک گفت.