ایلان ماسک برنامه‌های خود را برای ارائه خدمات بانکی و پرداخت در توییتر طی یک جلسه پرسش و پاسخ تقریباً یک ساعته با کارکنان این پلتفرم رسانه‌های اجتماعی تشریح کرد.