تبادل آتش راکتی میان نیروهای کره شمالی و جنوبی، پیشنهاد اردوغان برای برگزاری همه پرسی حجاب، کشته شدن ۲۲۰ نفر در درگیری های قبیله ای جنوب سودان، پیام تبریک پوتین به شی جینپینگ و وارد شدن چین و آمریکا به محدوده خطر درگیری نظامی از مهم ترین خبرها و رویدادهای منطقه ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.