چین از تایید واکسن کووید-۱۹ برای کودکان سه ساله خبر داد.