سازمان جهانی بهداشت (WHO) دومین واکسن کروناویروس ساخت چین را تایید کرد.