سازمان غذا و داروی آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی در پی گسترش سویه اومیکرون کرونا، دز سوم واکسن کرونا را برای نوجوانان رده سنی ۱۲ تا ۱۵ سال تایید کرد.