تایوان اعلام کرده است که به‌دنبال جنگ با چین نیست.