وزارت دفاع ملی تایوان اعلام کرد که روز دوشنبه ۱۲ جنگنده و چهار شناور نظامی چین را در نزدیکی این جزیره رصد کرده است.