وزیران امور خارجه چین و اسپانیا در یک تماس تلفنی با هشدار درمورد تبعات زیانبار ادامه جنگ در اوکراین برای صلح و ثبات در اروپا و جامعه بین المللی بر ضرورت احترام به تمامیت ارضی همه کشورها و توقف هرچه سریعتر درگیری ها تاکید کردند.