سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق تاکید کرد که کشور‌های عراق، ایران، روسیه و سوریه به تبادل اطلاعات برای مبارزه با تروریسم در قالب کمیته چهارجانبه ادامه می‌دهند.