رهبران پنج کشور هسته‌ای با صدور بیانیه مشترکی بر جلوگیری از جنگ هسته‌ای و دوری از رقابت تسلیحاتی تاکید کردند.