برهم صالح و متیو تولر ضمن بررسی آخرین تحولات دارای اهمیت مشترک در منطقه و در سطح بین‌المللی بر لزوم کاهش تنش‌ها تاکید کردند.