جو بایدن در سفر به انگلیس گفت آمریکا با احیای منشور آتلانتیک، تعهد خود در مواجهه با چالش‌های عصر را تقویت می‌کند.