وزیر دفاع آمریکا از سفیر امارات در واشنگتن استقبال کرد و با او به بررسی حملات اخیر انصارالله یمن پرداخت.