من فیلم‌های زیادی دارم که فکر می‌کنم از وسط آنها فقط ۴ عنوان واقعاً شایسته خوب باشند و هنوز از اینکه چطور فیلم ساخته می‌شود متعجب هستم.