رسانه‌های آمریکایی از رسوایی اخلاقی جدید ولیعهد عربستان پرده برداشتند.