یک روزنامه روسیه از احتمال برگزاری دیدار مجازی رئیس جمهوری این کشور با همتای آمریکایی خود در اواسط هفته آینده خبر می دهد.