جنوب اروپا برای گسست سیاسی‌ای که ملونی آن را نمایندگی می‌کند آماده شده است. با این وجود، نهاد‌ها و درگیری‌های داخلی در ائتلاف دست راستی ایتالیا ممکن است سیاست‌های افراطی او را مهار کند.