وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در گفتگو با همتای انگلیسی خود بر ضرورت حفظ فشار‌های بین المللی علیه ایران تأکید کرد.