نماینده فرانسه در پارلمان اروپا: اگر می‌خواهیم نقش خود را در این منطقه (غرب آسیا) حفظ کنیم، فرانسه باید روابط خود را با سوریه از سر بگیرد.