رهبران اتحادیه اروپا در یک نشست غیر رسمی اعلام کردند که همچنان روی سیاست‌های هماهنگ برای تامین انرژی کشورهای عضو این اتحادیه کار می‌کنند تا بحران انرژی که خانواده‌ها و مشاغل اروپایی را آزار می‌دهد برطرف کنند.