شرکت خودروسازی بی‌ام‌و(BMW) برای بهبود تولیدات خود به رایانش و رایانه کوانتومی روی می‌آورد.