شیوع بیماری وبا در استان زابل افغانستان جان ۱۷ تن را گرفت.