زوج ثروتمند آمریکایی در پیامی توییتری نوشتند: پس از فکرکردن‌های زیاد و کار در مورد روابط، ما تصمیم گرفته ایم که به ازدواج خود پایان دهیم.