انگلیس نخستین کشوری بود که واکسیناسیون کرونا را اجرا کرد با وجود این، همچنان شمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در این کشور رو به افزایش است.