مقامات چین با شناسایی سه مورد ابتلا به کروناویروس یکی از شهرهای این کشور با بیش از یک میلیون جمعیت را قرنطینه کردند.