سران سه کشور عراق، اردن و مصر پس از نشست سران که امروز در بغداد برگزار شد، بیانیه پایانی صادر کردند.